EN

Novinky

Zástupci Aliance se zúčastnili Supplier Day společnosti EdF

Dne 24.6.2021 se zástupci Aliance zúčastnili Supplier Day společnosti EdF, které se uskutečnilo v prostorách francouzského velvyslanectví v Praze. Toto jednání navazovalo na jednání mezi zástupci českého průmyslu a EdF z předcházejícího týdne v Paříži, a v detailu obeznámilo český průmysl s možnostmi spolupráce mezi jednotlivými subjekty u příležitosti výstavby nového bloku v Dukovanech.

Aliance tak pokračuje úspěšně v rozvoji vztahů se všemi potenciálními uchazeči o výstavbu JE Dukovany a z přiložené tiskové zprávy EdF je patrno, že si význam českého průmyslu a jeho kompetenční sílu uvědomuje i francouzský partner.

I tak je před českými podniky ještě dlouhá cesta úspěšně se umístit v dodavatelských řetězcích jednotlivých nabízejících.

„Pečlivě se snažíme pomoci českým podnikům v tom, aby se, oprávněně, dostaly do dodavatelských modelů jednotlivých uchazečů a zajistili si tak budoucnost v rámci výstavby JE Dukovany a zároveň dokázali podpořit a spoluzajistit soběstačnost jaderně energetického oboru v České republice jako takového a i při provozování a údržbě tohoto bloku tak, jako tomu je doposud. Nicméně, jsme teprve na začátku těchto aktivit a i přes seriózní přístup druhých stran nás čeká ještě mnoho, snad úspěšné práce, abychom toho dosáhli,“ říká předseda Výboru Aliance Ing. Milan Šimonovský.

EdF press release - Franco-Czech Suppliers Day

EdF press release - Franco-Czech Suppliers Day

Zpět na novinky