EN

Aliance české energetiky

Koordinátor strategických zájmů a strategických partnerství a spolupráce českých technologických dodavatelů pro energetické zdroje včetně jaderné energetiky a vodíkových technologií

údaje za rok 2023

18 společností v Alianci
70 miliard Kč obrat našich členů
60 zemí s působností členů Aliance
13846 zaměstnanců všech členů

 

O CPIA

Komplexní dodávky
pro energetické zdroje

Komplexní návrh, výroba, dodávky a instalace pro projekty energetických zdrojů včetně jaderných elektráren

Zkušenosti
a know-how

90 % zařízení pro československé elektrárny včetně jaderných bylo vyrobeno tuzemskými firmami

Aliance disponuje
vládní podporou

Pracujeme v souladu s požadavky Aktualizované státní energetické koncepce a Národního akčního plánu pro rozvoj jaderné energetiky

Více informací o členech

Síla Aliance spočívá ve schopnosti dodávek do energetiky napříč všemi obory. Součástí Aliance jsou významné a stabilní
společnosti, které se mohou prezentovat rozsáhlými
referencemi, tradicí a know-how.

Milan Šimonovský
Předseda výboru Aliance

ZAT World-class control systems for conventional and nuclear power engineering and industrial processes, High-tech solutions for sophisticated technologies requiring a long life cycle applicable for robust as well as minor applications
SIGMA GROUP The joint-stock company SIGMA GROUP a.s. is a modern and dynamically motivated engineering company which is the most significant producer of pumping machinery in the Czech Republic.
ŠKODA JS Engineering, components manufacturing and services for NPPS.

CZECH POWER INDUSTRY ALLIANCE z.s. (CPIA)

CPIA byla založena v září 2015 jako neexkluzivní partnerství společností, které působí v oblasti návrhu, výroby, dodávek a instalací v projektech výstavby, servisu, modernizace a odstavování energetických zdrojů včetně jaderných elektráren. Český průmysl má za sebou dlouhou historii aktivit dodávek v energetickém sektoru, v historii bylo 90 % zařízení vyrobeno v tuzemsku včetně klíčových komponent pro jaderné elektrárny. Know-how a řemeslné zpracování zůstalo, takže společnosti jsou schopné dodávat různé komodity včetně souvisejícího inženýringu pro energetické zdroje po celém světě, jaderné elektrárny nevyjímaje.

CPIA je podporována českou vládou, protože splňuje mj. oficiální požadavky Aktualizované státní energetické koncepce a Národního akčního plánu pro rozvoj jaderné energie.

Seznam členů aliance

Členem Aliance můžete být i vy

Členem Aliance se může stát každá česká dodavatelská společnost dodávající:

  • jakoukoliv část technologie nebo zařízení do jakéhokoliv energetického zdroje
  • design a inženýring pro libovolnou část technologie nebo zařízení
  • servisní činnosti pro libovolnou část technologie nebo zařízení
  • montážní činnosti a činnosti související s koordinací výstavby energetického zdroje
  • finančně stabilní společnost se sídlem v České republice

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na katerina.brozkova@cpia.cz.

Kontaktujte nás