EN

Novinky

Prohlášení Aliance české energetiky k výběrovému řízení dostavby JE Dukovany

  • Aliance usiluje o rychlé vyhlášení výběrového řízení na dostavbu JE Dukovany.
  • Nový jaderný blok je podmínkou nutnou pro získání energetické nezávislosti a soběstačnosti České republiky.
  • Aliance nepreferuje žádného konkrétního dodavatele,  preferuje pouze dodávku kvalitního řešení dostavby JE Dukovany.
  • Cílem Aliance je maximální zapojení českých společností a jejich odborníků do dostavby 5.bloku  JE Dukovany.
  • Aliance deklaruje, že české průmyslové společnosti mají dostatečné kompetence k dodávkám technologií pro nová jaderný blok  a jsou připravené spolupracovat na projektu kteréhokoliv z uchazečů o dostavbu JE Dukovany.
  • Členové aliance jsou schopni dodat významné technologické části všech klíčových části JE počínaje jaderným ostrovem, přes turbinový ostrov, pomocné a společné systémy, systém kontroly řízení a elektro systémy a projekční činnosti s tím spojené.

Milan Šimonovský

předseda výboru Aliance české energetiky

Otevřený dopis CPIA 2021 (pdf)

Zpět na novinky