EN

Novinky

Potenciál českého průmyslu na dostavbě NJZ v České republice je 65 %

To konstatuje studie, kterou ve spolupráci s Aliancí české energetiky zpracovali odborníci z Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze.

Analýza poukazuje na možné přínosy výstavby nových jaderných bloků pro ekonomiku ČR: navýšení HDP ČR až o 936 mld. Kč a příjmů veřejných rozpočtů až o 384 mld. Kč za dobu výstavby. Tyto prostředky by podle předběžných propočtů přineslo budování čtyř nových jaderných reaktorů v ČR za předpokladu, že by se na něm v 65% míře podílel český průmysl. Pokud by byl vybudován pouze jeden dukovanský reaktor, navýšení HDP ČR by činilo až 234 mld. Kč a příjmů veřejných rozpočtů až 96 mld. Kč.

Neméně důležitým aktivem by bylo i významné snížení tempa růstu koncových cen elektrické energie, energetická nezávislost ČR, podpora rozvoje technologických kapacit českého průmyslu, zvyšování kvalifikovanosti a konkurenceschopnosti pracovních sil, nové technologie a metody řízení a podpora vědy a vzdělávání.

Josef Perlík, výkonný ředitel Aliance české energetiky k tomu konstatoval: „Český průmysl má eminentní zájem účastnit se v maximálním možném rozsahu na tomto strategicky důležitém projektu, který ovlivní budoucnost naší země na další minimálně půlstoletí. Firmy sdružené v Alianci české energetiky, a i ty mimo ni, mají jak know-how, tak i dostatek lidských zdrojů potřebných k zásadní účasti na projektu. Ta je navíc bezpodmínečně nutná k zachování jaderněenergetického oboru ve stávající kondici a stejně tak i k zachování energetické soběstačnosti ČR při provozu stávajících i nových jaderných bloků tak, jak tomu bylo doposud.“

Studie byla představena na tiskové konferenci 23. února za účasti předních zástupců politické i ekonomické sféry. Na akci vystoupili prezident ČR Václav Klaus, předseda představenstva a generální ředitel Elektrárny Dukovany II Petr Závodský, zástupce MPO pověřený řízením Sekce energetiky a jaderných zdrojů Tomáš Ehler, předseda ČMKOS Josef Středula, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR František Chaloupecký i předseda Aliance české energetiky Josef Perlík. Konferenci moderoval děkan NF VŠE Miroslav Ševčík. Studii novinářům představili její spoluautoři z NF VŠE Milan Bednář a Marek Koten.

Zpět na novinky