EN

Novinky

Plzeň hostila první česko-francouzský summit jaderného průmyslu

Aliance české energetiky (CPIA) uspořádala začátkem prosince v Plzni vůbec první česko-francouzský summit jaderného průmyslu. Cílem akce je podpora průmyslové spolupráce mezi oběma zeměmi a jejich společnostmi, a to nejen ve světle plánované výstavby pátého bloku elektrárny Dukovany, ale dalších jaderných bloků v Dukovanech, dvou bloků v Temelíně stejně jako ve vývoji malých modulárních reaktorů (SMR).

Jedním z vrcholů akce byl podpis Memoranda o porozumění mezi CPIA a jejím francouzským protějškem GIFEN. Francouzská asociace jaderného průmyslu byla založena v roce 2018 a sdružuje malé i velké společnosti podílející se na výrobě jaderné energie a nových stavbách.

Akce se zúčastnila Jeho Excelence Alexis Dutertre, velvyslanec Francie v České republice, který poznamenal, že obnovený český a francouzský jaderný program mají v zásadě stejnou časovou linii, což otevírá dveře k synergiím a spolupráci mezi českými a francouzskými dodavatelskými řetězci. „Francie postaví šest nových jaderných reaktorů EPR s tím, že první bude uveden do provozu do roku 2035. Poté se bude uvažovat o dalších osmi reaktorech. To samozřejmě přináší obchodní příležitosti pro české firmy,“ uvedl velvyslanec.

Přístup EDF k lokalizaci

Francouzská společnost EDF, jeden z uchazečů Dukovany 5, využila v Plzni příležitosti k podpisu memorand o spolupráci s českými společnostmi, které by se mohly do projektu Dukovany 5 zapojit: ABO Valve sro, Elektro Kroměříž as, OSC, as. a Vítkovice Energetické strojírenství, a.s.

Sarah Illouz, vedoucí nabídky EDF Dukovany 5 EPR1200, uvedla, že EDF má více než 40 let zkušeností s úspěšnou implementací svého lokalizačního procesu. „V projektu Dukovany 5 je naším cílem uvolnit maximální hodnotu a dlouhodobé zapojení do českého průmyslu,“ zdůraznila. „Při výstavbě reaktoru EPR v britském Hinkley Point C zůstává 64 % hodnoty podnikům se sídlem ve Spojeném království. Existuje potenciál pro dosažení vysokého místního obsahu pro projekt novostavby českého jaderného zařízení.“

Od ledna 2021 je EDF aktivní v přípravě českého lokálního dodavatelského řetězce, aby přispěl k jeho nabídce EPR1200. Od té doby již bylo identifikováno více než 200 dodavatelů.

EDF dále zdůraznila, že její lokalizační přístup integruje i potenciální příležitosti pro české společnosti mimo Dukovany 5, včetně účasti ve francouzském a evropském jaderném programu EPR.

Podpis memoranda o porozumění mezi CPIA a GIFEN

Nathalie Allimann, předsedkyně GIFEN International and Export Commission, Milan Šimonovský, předseda Výboru CPIA a František Krček, generální ředitel ŠKODA JS. Na druhém snímku Výkonný ředitel CPIA Ing. Josef Perlík a Jeho Excelence Alexis Dutertre, velvyslanec Francie v České republice.

Zpět na novinky