EN

Novinky

Setkání zástupců CPIA s EdF a francouzskou ministryní energetiky na ambasádě v Praze

V pondělí 8. 1. 2024 proběhl v prostorách francouzské ambasády v Praze pod záštitou velvyslance Francie J. E. Alexis Dutertre slavnostní banket, kterého se zúčastnila také francouzská ministryně pro energetickou transformaci Agnès Pannier-Runacher. Za společnost EdF, která je potenciálním dodavatelem nového jaderného zdroje v Dukovanech, byli přítomni L. Rémont, V. Ramany, R. Zdebor a S. Illouz.

Alianci české energetiky zastupovali M. Šimonovský, J. Perlík, J. Holinka, P. Altschul a J. Scharf ml., za Svaz průmyslu a dopravy se akce zúčastnil J. Rafaj.

Dle Agnès Pannier-Runacher běží jaderný program ve Francii naplno. Ministryně také tlumočila plnou podporu ze strany francouzské vlády v rámci nabídky společnosti EdF na nový jaderný program v České republice. Generální ředitel Luc Rémont zmínil prokazatelné kroky vedoucí k tomu, aby se český průmysl a dodavatelský řetězec plně zapojily do této nabídky, jakož i do vytvoření efektu evropské flotily s technologií EPR.

Za Alianci české energetiky zazněla podpora spolupráce s EdF, jejíž součástí bude významné zapojení českého průmyslu do dodavatelského řetězce. České společnosti mají kompetence v objemu 65 % dodávek v rámci dostavby nových jaderných zdrojů a chtějí je v rámci České republiky uplatnit i z důvodu nutnosti kvalitního a dlouhodobého servisu.

Ministryně pro energetickou transformaci Agnès Pannier-Runacher na akci hovořila i o společné jaderné alianci, jejíž je Česká republika také členem: „Našim cílem je pokračovat v práci tak, aby příští Evropská komise přistupovala k jaderné energii a obnovitelným zdrojům energie skutečně rovnocenně jako ke dvěma základním a komplementárním prostředkům k dosažení našich klimatických cílů.“

Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu ČR k tomu dodal: „Jsem přesvědčený, že naše úspěšná spolupráce zajistit férové podmínky pro rozvoj jaderné energetiky přinese pozitivní výsledky nejen pro energetiku v našich zemích, ale v celé Evropě. Jednoznačně jsme se shodli, že v úsilí zajistit vhodné finanční nástroje a podmínky v rámci EU pro rozvoj jaderné energetiky je nutné i nadále pokračovat.“

Zástupci čtrnácti států EU sdružených v jaderné alianci mají za cíl vybudovat do roku 2050 v EU 150 GW instalované jaderné kapacity.

Zpět na novinky