EN

Kontakty

Členové vedení Aliance

Milan Šimonovský
Předseda výboru Aliance

Klíčovou diskusí je nyní účast českého průmyslu ve výstavbě nového jaderného zdroje. Nedovedu si představit, že podíl domácího průmyslu bude nižší než 60% dodávek, protože české společnosti to historicky znají, umí a jsou největším garantem vyšší nezávislosti zadavatele na přeshraniční dodávce technologie jaderné elektrárny.

milan.simonovsky@cpia.cz

František Krček
Člen výboru Aliance

Jadernou energetiku rozvíjíme od počátku oboru již více než 65 let a po celou dobu patříme mezi významné hráče v rámci mezinárodní komunity dodavatelů pro jadernou energetiku. Stavíme na těch nejlepších referencích nejen na tuzemských elektrárnách, ale také v řadě dalších zemí. Poskytujeme komplexní inženýrská řešení, unikátní výrobky i spolehlivý servis. Spolu s ostatními členy Aliance jsme tak připraveni k významné účasti na projektech nových zdrojů.

frantisek.krcek@cpia.cz CV

Daniel Procházka
Místopředseda výboru Aliance

Výstavbu nového jaderného zdroje vnímáme nejen jako absolutní prioritu pro zachování energetické soběstačnosti České republiky, ale také z pohledu nutnosti instalace točivého stroje (soustrojí turbogenerátoru) a jeho zásadní roli pro udržení stability rozvodové sítě. A právě taková spolehlivá zařízení dodává Doosan Škoda Power po celém světě. Věříme, že uspějeme i na domácím trhu a díky našim zaměstnancům, zkušenostem a blízkému servisu poskytneme budoucímu provozovateli jistotu stabilního provozu na mnoho let.

daniel.prochazka@cpia.cz CV

Jiří Holinka
Člen výboru Aliance

České společnosti jsou schopny kromě výroby komponent nabídnout i zcela unikátní dovednosti v oblasti inženýringu a EPC dodávek na klíč. Právě mezi takové společnosti patří i I&C Energo, které realizuje své dodávky a inženýrská řešení z pozice systémového integrátora významných výrobců a dodavatelů regulačních, řídicích, informačních a bezpečnostních technologií, komponent a systémů. Oprávněnou ambicí a téměř povinností je tak začlenění těchto společností do budoucího dodavatelského řetězce na novém jaderném zdroji tak, aby tyto inženýrské dovednosti zůstaly zachovány pro další generace.

jiri.holinka@cpia.cz CV

Josef Perlík
Výkonný ředitel

České společnosti dodávající jednotlivé technologie a výrobky pro individuální energetické zdroje, ať již v době jejich výstavby nebo provozu, jsou neocenitelným a nenahraditelným příspěvkem pro energetickou samostatnost a soběstačnost celého státu. O jejich rozvoj, budoucnost a zachování tohoto know-how v domácích rukách je tak potřeba systematicky a cíleně pečovat.

josef.perlik@cpia.cz CV

Vladislava Česáková
Členka kontrolní komise Aliance

ZAT patří mezi čtyři firmy na území EU, které vyvíjí, vyrábí, projektují a dodávají vlastní řídicí bezpečnostní systém pro primární část jaderných elektráren. Česká republika tak patří díky nám mezi světové dodavatele nejpokročilejších řídicích bezpečnostních a nebezpečnostních systémů pro jadernou energetiku.

vladislava.cesakova@cpia.cz LinkedIn

Peter Szenasy
Zástupce výkonného ředitele

Pan Szenasy má dlouholetou mezinárodní praxi v oblasti jaderné energetiky, je respektovaným manažerem v oboru a jeho základním úkolem bude být v intenzivním kontaktu se všemi třemi uchazeči o výstavbu JE Dukovany 5 s cílem dále podpořit aktivní a širokou účast českého průmyslu v tomto projektu.

peter.szenasy@cpia.cz CV

Lukáš Zedník
Člen výboru Aliance

lukas.zednik@cpia.cz LinkedIn

Tiskové oddělení

Denisa Ranochová
Tiskový mluvčí Aliance

denisa.ranochova@cpia.cz +420 608 445 255

Sekretariát Aliance

Kateřina Brožková
Sekretariát Aliance

katerina.brozkova@cpia.cz +420 773 911 515