EN

Kontakty

Členové vedení Aliance

Milan Šimonovský
Předseda výboru Aliance

Klíčovou diskusí je nyní účast českého průmyslu ve výstavbě nového jaderného zdroje. Nedovedu si představit, že podíl domácího průmyslu bude nižší než 60% dodávek, protože české společnosti to historicky znají, umí a jsou největším garantem vyšší nezávislosti zadavatele na přeshraniční dodávce technologie jaderné elektrárny.

simonovsky@cpia.cz

Josef Perlík
Výkonný ředitel

České společnosti dodávající jednotlivé technologie a výrobky pro individuální energetické zdroje, ať již v době jejich výstavby nebo provozu, jsou neocenitelným a nenahraditelným příspěvkem pro energetickou samostatnost a soběstačnost celého státu. O jejich rozvoj, budoucnost a zachování tohoto know-how v domácích rukách je tak potřeba systematicky a cíleně pečovat.

perlik@cpia.cz CV

Vladislava Česáková
Členka kontrolní komise Aliance

ZAT patří mezi čtyři firmy na území EU, které vyvíjí, vyrábí, projektují a dodávají vlastní řídicí bezpečnostní systém pro primární část jaderných elektráren. Česká republika tak patří díky nám mezi světové dodavatele nejpokročilejších řídicích bezpečnostních a nebezpečnostních systémů pro jadernou energetiku.

cesakova@cpia.cz LinkedIn

František Krček
Místopředseda výboru Aliance

krcek@cpia.cz

Daniel Procházka
Člen výboru Aliance

dspw@cpia.cz CV

Vladimir Plašil
Člen výboru Aliance

plasil@cpia.cz

Jiří Holinka
Člen výboru Aliance

České společnosti jsou schopny kromě výroby komponent nabídnout i zcela unikátní dovednosti v oblasti inženýringu a EPC dodávek na klíč. Právě mezi takové společnosti patří i I&C Energo, které realizuje své dodávky a inženýrská řešení z pozice systémového integrátora významných výrobců a dodavatelů regulačních, řídicích, informačních a bezpečnostních technologií, komponent a systémů. Oprávněnou ambicí a téměř povinností je tak začlenění těchto společností do budoucího dodavatelského řetězce na novém jaderném zdroji tak, aby tyto inženýrské dovednosti zůstaly zachovány pro další generace.

holinka@cpia.cz CV