EN

ŠKODA JS a.s.

ŠKODA JS a.s.


Společnost ŠKODA JS je zakladatelem jaderného oboru v České republice a patří mezi lídry evropské jaderné energetiky. Díky unikátnímu know-how dokáže působit v rámci celého životního cyklu jaderných elektráren. Inženýring, výroba a servis jsou tři pilíře, na kterých společnost stojí a stále se rozvíjí.

ŠKODA JS je schopna kompletně zastřešit dodávku jaderného ostrova, tedy srdce elektrárny s reaktorem a všemi důležitými technologiemi. Řadu projektů firma realizuje tzv. na klíč, tedy od návrhu přes výrobu až po spuštění a testování a následné zajištění komplexního servis pro příští roky provozu. ŠKODA JS je v současné době jedinou českou společností s možností výroby tak velkých komponent, jako je reaktor apod.

Mezi klíčové produkty firmy, vyráběné dle vlastního designu, desítky let patří kontejnery na použité palivo či pohony řídicích tyčí. ŠKODA JS v posledním období dodala také několik setů vnitřních částí pro jaderné reaktory typu PWR a BWR, další jsou aktuálně ve výrobě.

V oblasti servisu působí ŠKODA JS řadu let jako generální dodavatel komplexní údržby a oprav v rámci logického celku Reaktorovna na šesti blocích jaderných elektráren Dukovany a Temelín.

Dodávky do více než 30 jaderných elektráren
ŠKODA JS během svého téměř sedmdesátiletého působení v oboru jaderné energetiky dodala řadu komponent pro primární okruh, zařízení pro skladování použitého paliva, inženýringových a servisních činností – celkem pro 50 bloků jaderných elektráren v 19 zemích světa. Kromě České republiky, Slovenska, Ukrajiny – tedy zemí, které dlouhodobě patří mezi největší zákazníky firmy –, dále své produkty a technologie dodala například do Švédska, Francie, Velké Británie, Arménie, Litvy, Bulharska, Německa, Finska, Maďarska, Ruska, Polska, Slovinska, ale i na Tchaj-wan nebo do Číny. Aktuálně má firma rozpracované dodávky inženýringových prací, zařízení i servisu celkem do 12 zemí včetně Brazílie.

V oblasti inženýringu je nejnovější referencí firmy uvedení do provozu 3. bloku jaderné elektrárny Mochovce, na jejíž výstavbě se ŠKODA JS významně podílela ve funkci generálního dodavatele primárního okruhu a palivového hospodářství.

„Stejně jako v předchozích projektech jsme připraveni převzít zodpovědnost za dodávku významných technologických celků při dostavbě nových jaderných zdrojů v České republice a spolupracovat při tom s dalšími dodavateli. Je třeba si uvědomit, že výstavbou elektrárny jaderný byznys nekončí. Následuje dalších 60 let investic, údržby, rekonstrukcí, servisu a dalších činností, a je v zájmu nejen ŠKODA JS, ale také investora a státu, abychom u výstavby nového bloku nechyběli,“ říká František Krček, generální ředitel společnosti.

https://www.skoda-js.cz/