EN

Elektro Kroměříž a.s.

Elektro Kroměříž a.s.

Elektro Kroměříž se zabývá výrobou a servisem rozvaděčů nízkého napětí včetně specializovaných dodávek do oblasti jaderné energetiky.

Od roku 2001 se firma podílí na výstavbě a modernizaci elektráren dodávkami rozvaděčů nejen pro napájecí a řídicí systémy nízkého napětí jaderné elektrárny. Firma historicky spolupracovala na projektech na JE Dukovany a JE Temelín, ÚJV Řež i na JE Mochovce.

Pro nasazení v jaderné energetice společnost používá vlastní seizmicky odolné skříně s označením EKM-UR, EKM-ES, EKMA 31, které jsou navrženy a ověřeny pro použití na jaderných elektrárnách pro lokality JE Temelín, Dukovany, Jaslovské Bohunice a Mochovce. Dostatek variant nabízených skříní plně pokrývá potřebu použití v jakémkoliv místě jaderné elektrárny a variabilně zachovává stejné rozměry jako původní rozvaděče. Skříň EKMA31 je možné použít i do nejnáročnějších seizmických podmínek instalace.

Společnost je kvalifikovaným dodavatelem ČEZ, as. s ověřeným systémem řízení dle atomového zákona č. 263/2018 Sb. a vyhlášky SÚJB 408/20116 Sb. pro výrobu a servis rozvaděčů nízkého napětí.

https://www.ekm.cz/