EN

NUVIA a.s.

NUVIA a.s.

Společnost NUVIA se od roku 1995 specializuje na rozsáhlé inženýringové projekty, komplexní služby, dodávky technologií, vývoj a výrobu zařízení a informačních systémů pro jadernou energetiku, průmysl, státní správu, vzdělávací instituce, výzkumná a lékařská pracoviště aj. Je součástí mezinárodní skupiny NUVIA v rámci nadnárodní společnosti VINCI – světového lídra v oblasti specializovaného inženýringu a jedné z největších stavebních společností světa. Firma sídlí v Třebíči s realizacemi po celém světě.

NUVIA v jaderné energetice

V rámci dodávek a služeb pro jadernou energetiku firma nabízí generální dodávky technologií a systémů pasivní protipožární ochrany, třídění a charakterizaci radioaktivních odpadů, systémy měření a regulace, specializované radiochemické a radiometrické služby nebo dodávky měřicích systémů a přístrojů pro měření fyzikálně chemických a technologických parametrů v provozu i laboratořích včetně vývoje vlastních softwarů.

NUVIA realizuje projekty nejenom na českých jaderných elektrárnách a zařízeních, ale také např. na Slovensku, v Itálii, Španělsku, Litvě, Francii, na Ukrajině nebo nově v Belgii.

„Jednou z našich unikátních specializací je měření ionizujícího záření, např. pomocí dronů a mnoha dalších zařízení, v rámci něhož často využíváme detektory, které také sami vyrábíme,“ říká Aleš Dokulil ze společnosti NUVIA.

Ochrana proti radioaktivitě

Hlavním úkolem firmy při realizaci projektů na jaderných elektrárnách je často ochrana zařízení, zaměstnanců – potažmo celého životního prostředí proti rizikům, jako jsou radioaktivita, požár, zaplavení místností nebo zemětřesení.

V JE Dukovany se společnost podílela na instalaci jednoho z největších systémů plynového hasicího zařízení v Evropě, který je v souladu s veškerými legislativními a technickými požadavky, včetně požární a seismické odolnosti.

Ochranu zaměstnanců jaderných elektráren proti riziku radioaktivity zajišťují systémy a zařízení firmy např. pro měření a charakterizaci odpadu. „Právě zařízení, které spojuje naše jedinečné know-how v oblasti měření radioaktivity a průmyslové automatizace, v letošním roce vyrábíme pro belgickou jadernou elektrárnu Doel. Její zaměstnanci díky průmyslovým robotům a dopravníkům, které jsou součástí naší automatické linky, nebudou vystaveni možnému ionizujícímu záření,“ doplňuje Aleš Dokulil.

Vývoj a dodávka tohoto zařízení dělá ze společnosti NUVIA zřejmě jedinou firmu na světě, která kloubí tyto dovednosti pod jednou střechou. Právě pasivní ochrana před možnými nežádoucími riziky je největší kompetencí, kterou může firma při výstavbě a následném provozu nových jaderných bloků nabídnout.

https://www.nuvia.com/cz/