EN

Doosan Škoda Power s.r.o.

Doosan Škoda Power s.r.o.

Společnost Doosan Škoda Power je nositelem tradice českého strojírenství s více než stoletou zkušeností na energetickém trhu. Je jedním z mála světových dodavatelů parních turbín a příslušenství s vlastní technologií a R&D centrem, do kterého firma za posledních 10 let investovala několik miliard korun. I díky tomu je výrazným hráčem na poli energetiky nejen v České republice, ale i v zahraničí, kam momentálně exportuje zhruba 80 % své produkce.

V roce 2021 se firma zařadila mezi tři největší dodavatele parních turbín na světě v rámci dostupného trhu.

Produkce společnosti Doosan Škoda Power se neomezuje pouze na parní turbíny, firma realizuje řadu dodávek na klíč celých strojoven elektráren. Vedle jaderných elektráren firma dodává své produkty pro instalace spalující biomasu, komunální odpad i pro termosolární elektrárny a další zdroje pro udržitelnou energetiku.

Doosan Škoda Power v jaderné energetice

V oblasti jaderné energetiky jsou technologie firmy nasazeny v jaderných elektrárnách v České republice, na Slovensku, na Ukrajině, ve Finsku nebo v Německu. Aktuální výkon instalovaných turbín firmy v oblasti jaderné energetiky představuje téměř 10 000 MW – což je výkon odpovídající deseti temelínským blokům.

Vedle přípravy na dostavbu nového jaderného bloku v JE Dukovany se firma podílí na uvedení do provozu dvou bloků v jaderné elektrárně Mochovce, obchodní aktivity cílí také do Finska nebo na Ukrajinu.

Doosan Škoda Power je aktivní i v projektech malých modulárních reaktorů (SMR). Účastní se přípravy pro výstavbu SMR v USA, Kanadě, Velké Británii, Francii nebo v Rumunsku.

Postavení na trhu

Doosan Škoda Power je významným ekonomickým subjektem v rámci České republiky a je jedním z největších zaměstnavatelů v regionu, kde i výraznou měrou podporuje technické školství. Vzdělávání zaměstnanců, kteří jsou profesionály ve svém oboru, je také klíčovou kompetencí společnosti – Doosan Škoda Power zaměstnává více než 40 % zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním.

„Jsme dlouhodobě úspěšní na zahraničních trzích, daří se nám konkurovat ostatním světovým výrobcům v náročných teritoriích západní Evropy, USA nebo na Středním Východě. Věříme, že dokážeme prokázat vysokou kvalitu našich produktů a schopnost zajištění servisu pro bezpečné a dlouhodobé provozování našich turbín i v právě probíhajícím tendru pro nový jaderný blok v Dukovanech,“ říká Daniel Procházka, provozní ředitel Doosan Škoda Power.

 

https://www.doosanskodapower.com/cz/